Branch office

China

ShenZhen Service Center - Prodigit Electronics (ShenZhen) Co., Ltd.

TEL:+86-755-2606-3392FAX:+86-755-2606-3390E-mail:pcp@prodigit.com.twAddress:Room K, 13 Floor, Newhaofang Office Building, NO. 10188, ShenNan Avenue, NanShan District, Shenzhenhttp://www.prodigit.com

China

Su Zhou Service Center - Su Zhou Porsche Electronics Co., Ltd.

TEL:+86-512-6529-5315
FAX:+86-512-6707-5975
E-mail:pdp@prodigit.com.tw
Address:816,BuildingB,No.588 Bin He Road,Huqiu District,Suzhou,China
http://www.prodigit.com